Advisering en inrichting

De derde stap is het adviseren van de directie en de inrichting van de ICT-omgeving.

Wat doen we

In een strategische sessie delen we resultaten en verbinden die met de visie en doelstellingen van de directie. De diverse IT-werkomgevingen worden custom-fit ingericht. Standaard zetten we daarbij Justins Workspace en Justins Workstation in – alternatieve configuraties zijn mogelijk.

Resultaat

IT, HR of Communicatie, Directie en overige afdelingen zijn aangehaakt. Er is een custom-fit werkomgeving samengesteld waaraan iedereen heeft bijgedragen.

Concept inrichting Justing Workspace

Plan een gesprek over advisering en inrichting


Waarom doen we dit

We toetsen of de nieuwe ICT-omgeving aansluit op de visie en de missie van het management. Voor ieder medewerkersprofiel richten we een online werkomgeving in. Die maakt medewerkers productiever en verbindt ze met collega’s en de buitenwereld. Op deze manier is ICT het vliegwiel voor succes en resultaat.

Naar stap 4: Uitrol beheer en support