Kwaliteit van middelen x Adoptie = Resultaat

Digitalisering moet zich altijd terugbetalen in mensen die meer plezier in hun werk hebben en daardoor beter presteren. En dus in een beter resultaat voor de organisatie.

Justins aanpak om dit te realiseren, bestaat uit een aantal essentiële stappen:

  • Inventarisatie
  • Tooling
  • Inrichting
  • Implementatie
  • Adoptie en ervaring

Inventarisatie

Deze eerste stap creëert inzicht en bewustwording. Met de IT- en communicatieafdelingen brengen we huidige situatie in kaart. Hiervoor houden we een aantal interviewsessies. Bestaande IT-middelen en communicatielijnen zetten we netjes op een rij en geven inzicht in de mate waarin deze worden gebruikt. Zo duidelijk kan het zijn!

Dit overzicht van aanbod en gebruik van middelen, applicaties en databronnen vormt de basis om rust op de IT-afdeling te brengen, kosten te besparen en werkplezier en betrokkenheid van medewerkers te verhogen. De inventarisatie van interne lijnen helpt de afdeling Communicatie om de communicatie effectiever in te richten.

Tooling

In de tweede stap bepalen we tijdens een aantal tooling-sessies met de teams en/of individuele medewerkers de applicaties en databronnen die zij voor hun werk nodig hebben. Ook brengen we de primair-processpecifieke communicatiekanalen, informatie- en kennisbehoeftes in kaart. Het resultaat is is een overzicht van applicaties, informatiebronnen en communicatielijnen.

Op deze manier matchen we functieprofielen van medewerkers met de benodigde tools en informatiebronnen die we in de nieuwe ICT-omgeving in gaan bouwen. We creëren een dialoog met de medewerkers die de basis vormt voor innovatie, efficiëntie en betrokkenheid.

Inrichting

De derde stap is het adviseren van de directie en de inrichting van de ICT-omgeving. In een strategische sessie delen we resultaten en verbinden die met de visie en doelstellingen van de directie. De IT-werkomgeving worden afgestemd op de medewerkers. Directie, IT en HR zijn aangehaakt. Teams en medewerkers hebben bijgedragen aan de invulling van hun eigen werkomgeving.

We toetsen of de nieuwe IT-omgeving aansluit op de visie en de missie van het management. Voor ieder medewerkersprofiel richten we een online werkomgeving in. Die maakt medewerkers productiever en verbindt ze met collega’s en de buitenwereld. Op deze manier is IT het vliegwiel voor succes en resultaat.

Implementatie

In de vierde stap rollen we de online werkplekken uit en maken we beheer en support beschikbaar. Met Justins Connected Productivity creëren we de IT-omgeving die in de voorgaande stappen is ontwikkeld. Het intranet wordt actief en dynamisch. Alle IT-middelen en intranet-functionaliteit die medewerkers nodig hebben, zijn beschikbaar.

Justins Workspace en Workstation kunnen volledig onafhankelijk van de bestaande IT-middelen in gebruik worden genomen. Medewerkers kunnen de nieuwe omgeving in hun eigen tempo testen, fine-tunen en in gebruik nemen. Zonder moeilijke migraties en productiviteitsverlies.

Adoptie en Ervaring

De laatste stap bestaat uit het bewaken, analyseren en verder optimaliseren van de ICT-omgeving. Rapportages geven inzicht in het gebruik en de veiligheid van de IT-omgeving. Door een betere afstemming tussen middelen en medewerkers vervangen we bestaande applicaties door alternatieven. Op die manier nemen de kosten af. Het resultaat is een beter geïnformeerde en wendbaardere organisatie. Die geeft beter resultaat door een sterkere betrokkenheid van medewerkers.

Op basis van data en gebruikerservaring maken we in de toekomst slimme keuzes.