Justins Inventarisatie

Justins IT Inventarisatie en Adoptiescan biedt grip op applicaties door het gebruik ervan in kwantitatief en kwalitatief opzicht in kaart te brengen en vast te leggen. Hiervoor voeren we een of meer scans uit en rapporteren hierover.

De uitkomsten van de inventarisatie worden in Justins systeem vastgelegd zodat deze makkelijk door Justins en de organisatie up-to-date kunnen worden gehouden.

Inventarisatie Level 1

Zicht op applicaties en hoe die worden gebruikt. Dit maakt het mogelijk om medewerkers goed te on-boarden, support te leveren, de kwaliteit van de middelen op peil te houden en kosten in de hand te houden.

Dat levert dit op

Overzicht van applicaties en relevante informatie als:

 • gebruikers
 • leverancier
 • lnterne eigenaar

Deze inventarisatie geeft grip op applicaties door het gebruik ervan in kwantitatief opzicht in kaart te brengen. Je ziet welke applicaties er zijn, welk niet worden gebruikt, kosten en besparings­mogelijkheden.

Inventarisatie Level 2

Inzicht in welke applicaties prima werken en effectief zijn. Applicaties die deugen, geven voldoening en werkplezier, zijn hun investering dubbel en dwars waard en laten processen lekker lopen.

Dat levert dit op

Kwaliteitsscan die per applicatie vastlegt:

 • beschikbaarheid
 • betrouwbaarheid
 • effectiviteit

Deze inventarisatie geeft structureel grip op en inzicht in de kwaliteit van applicaties. Je ziet welke applicaties doen wat je ervan verwacht en voor welke je beter een alternatief kunt zoeken.

Inventarisatie Level 3

Inzicht in contracten, prijzen en supportafspraken met leveranciers is de basis voor het doorvoeren van kostenefficiëntie, beëindigen van onnodige licenties en het verkrijgen van optimale support.

Dat levert dit op

Een overzicht met per applicatie en/of leverancier:

 • contractuele afspraken
 • afspraken ten aanzien van support
 • betrouwbaarheid van de leverancier

Deze inventarisatie geeft structureel grip op en inzicht in de support op applicaties. Je ziet welke leveranciers hun claims waarmaken en door support toegevoegde waarde bieden.

Justins Inventarisatie

Inventarisatie Totaal

Combinatie van Justins Inventarisatie Level 1, Level 2 en Level 3. De inventarisaties worden in Justins systeem vastgelegd zodat deze makkelijk door Justins en de organisatie up-to-date kunnen worden gehouden.

Justins Adoptiescan

Adoptiescan

Een sessie met een team van mede­werkers voor het verkrijgen van inzicht in de adoptiegraad van applicaties, meer begrip van applicaties en een betere samenwerking.

Dat levert dit op

 • Inzicht in weerstand in gebruik, werkplezier en kennisniveau
 • Overzicht van adoptiegraad applicaties
 • Afspraken ten aanzien van coaching on-the-job en best practices

Deze adoptiescan laat onder meer zien met welke applicaties medewerkers met plezier werken en voor welke applicaties hun vaardigheids­niveau goed is en waarvoor ze training nodig hebben.

  Download document

  Meer weten?

  Laat je naam en e-mailadres achter om de dienstencatalogus Justins Inventarisatie en Adoptiescan te downloaden.