Justins IT Inventarisatie

De meeste organisaties hebben door de jaren heen vaak tientallen applicaties verzameld die door medewerkers ingezet worden tijdens hun werk. Vaak ontbreekt zicht op welke dat zijn en hoe die worden gebruikt. Dit maakt het lastig om medewerkers goed te on-boarden, support te leveren, de kwaliteit van de middelen en competenties op peil te houden en kosten in de hand te houden. Justins IT Inventarisatie biedt grip op applicaties door het gebruik ervan in kwantitatief en kwalitatief opzicht in kaart te brengen en vast te leggen.