Justins meerwaarde voor IT-managers

De meerwaarde van Justins voor IT-managers komt in alle stappen van onze aanpak als resultaat naar voren. Hier zetten we de belangrijkste voor je op een rij.

 1. Justins is klaar voor de toekomst: browser-based SaaS-oplossingen
  Leveranciers leveren en onderhouden hun eigen applicaties steeds meer vanuit de cloud als SaaS oplossing. Justins Workspace maakt het bijzonder eenvoudig de verschillende oplossingen veilig via de browser en single sign-on aan te bieden aan de medewerkers. Met een druk op de knop worden hele gebruikersgroepen voorzien van een nieuwe applicatie of worden oude applicaties uit het applicatielandschap verwijderd. Zo krijgt de IT-afdeling steeds meer de regie en ondersteuningsrol.
 2. Eenvoudiger support door helder applicatielandschap
  Justins Workspace is een slim portaal naar data, applicaties en communicatiekanalen. Gebruikers weten dat ze bij vragen over de componenten in hun werkomgeving bij Support terecht kunnen. Support-medewerkers krijgen beter afgebakende vragen. Zij leggen uit hoe iets gebruikt wordt. Of ze schakelen bij niet functionerende software de verantwoordelijke leverancier in en handelen de communicatie richting de organisatie af.
  Hetzelfde geldt voor laptops en desktops (Justins Workstations). Deze ontvangen op afstand de juiste configuratie voor de juiste medewerker. Support legt op afstand uit hoe de applicaties werken of reset het werkstation. Werkt dit niet? Dan wordt eventueel defecte hardware binnen 24 uur vervangen.
 3. Kostenbesparing
  Met Justins Connected Productivity zijn IT-kosten 10 tot 40% lager in vergelijking met hosted desktops in traditionele cloud-omgevingen.
 4. Blijere medewerkers door eigen inbreng
  Medewerkers hebben een stevige inbreng in hoe Justins hun online werkomgeving inricht. Dit levert meer eigenaarschap, meer kennis en daardoor meer zelfredzaamheid en blijere medewerkers op. Hierdoor is ook minder support nodig. Wat overblijft zijn eventueel storingsmeldingen, maar vooral constructieve ideeën.
 5. Werven, trainen en behouden van IT-medewerkers wordt een stuk eenvoudiger
  Meer structuur en eenvoud in het applicatielandschap en hardware maken dat de aanpak van Justins de druk op medewerkers verlaagt en er specifieker geworven en opgeleid kan worden. Daardoor hebben medewerkers meer plezier in hun werk, vallen minder uit en is er minder verloop.
 6. Samenwerken op afstand door integratie
  Justins levert een online werkomgeving die verbindt. Door communicatie, interactie en toegang tot informatie en bestanden zijn medewerkers altijd en overal productief en bij de organisatie betrokken. Het on-boarden van nieuwe medewerkers is een fluitje van een cent.
 7. Soepele IT-projecten en minder risico door flexibele services
  Met Justins Connected Productivity worden het inkopen, testen en uitrollen van (nieuwe) applicaties en hardware een stuk eenvoudiger. IT-projecten kosten minder tijd, integratie is eenvoudiger en de organisatie loopt minder risico.
 8. Privacy en security beter en breder geborgd door beleidsmonitoring
  Justins helpt de IT-afdeling om privacy en security in zijn systemen te borgen. Beleidsvorming op dit vlak zien we als een afdelings-overstijgende taak, waarbij we een adviserende en ondersteunende rol spelen.

Vraag hierover een gesprek met Justins aan