Tooling en verbinding

In de tweede stap bepalen we samen met de organisatie en medewerkers wat ze willen en nodig hebben.

Wat doen we

In een aantal tooling-sessies bepalen we met de teams welke middelen de medewerkers nodig hebben. Ook brengen we de primair-processpecifieke communicatiekanalen en informatiebehoeftes in kaart.

Resultaat

Er is een overzicht van applicaties, informatiebronnen en communicatielijnen die de medewerkers gebruiken en nodig hebben.

Afstemming vraag en aanbod IT

Plan een gesprek over tooling en verbinding


Waarom doen we dit

Op deze manier matchen we functieprofielen van medewerkers met de benodigde tools en informatiebronnen die we in de nieuwe ICT-omgeving in gaan bouwen. We creëren een dialoog met de medewerkers die de basis vormt voor innovatie, efficiëntie en betrokkenheid.

Naar stap 3: Advisering en inrichting